Škodlivé RTG záření – mýtus či fakt?

Nedílnou a naprosto nezbytnou součástí  moderního vyšetření ve stomatologické ordinaci je i rentgenologické vyšetření, bez kterého není možné diagnostikovat  zejména počínající mezizubní kazy či současný tav kořenů zubů.

Mnoho z Vás se však setkává s určitou obavou z vystavení sebe či svých dětí rentgenologickému záření. Vaší obavu chápeme, a proto bychom  Vám zde rádi ukázali pár čísel.

RTG vyšetření v minulosti v řádu Sv

CT Hlavy 2300 mikroSv

RTG hrudníku  (1 snímek)  25 mikroSv

Intraorální snímek (malý v držiči v ústech) 4 mikroSv

OPG (velký snímek) 5-8 mikroSv

CBCT (zubní CT) 40 mikroSv

Pro srovnání: každý z nás denně absorbuje 10-20 mikroSv z přírodních zdrojů dle místa bydliště při transoceánském letu dokonce 200 mikroSv.

Z uvedených čísel je patrné, že při uvážené volbě RTG vyšetření není třeba se jej obávat a naopak Vám přináší pouze benefity ve formě včasného léčebného zásahu a tím pádem výrazně lepší prognózy následného ošetření.

Náš tým postupuje při volbě RTG, tak aby Vám přinesl, co největší prospěch. RTG vyšetření je nedílnou součástí každé vstupní prohlídky, tak i pravidelných půlročních preventivních prohlídek.

Váš Dolident

2015-11-18T19:03:35+00:00