Pravidelné preventivní prohlídky  2x ročně… proč?

V dnešní hektické době je nutné myslet i na péči o svoje tělo. A to ne jenom na pravidelné prohlídky u svého praktického obvodního lékaře v rámci prevence kardiovaskulárních či jiných závažných onemocnění, ale i na pravidelnou preventivní prohlídku u svého zubního lékaře.

Jak již je z nadpisu patrno, každý z nás by se měl přibližně po každém půl roce dostavit na pravidelnou preventivní prohlídku ke svému zubnímu lékaři. U nás je toto pravidlo velice důležité. Pokud je onemocnění dutiny ústní , tedy nejčastěji zubní kaz, včas diagnostikováno, tak následná léčba je výrazně jednodušší, po všech stránkách méně náročná a prognóza do budoucna výrazně lepší.

Vznik zubního kazu, který již dosáhl velikosti nutné k opravě, není většinou otázkou týdnů či pár měsíců, obvykle se zde pohybujeme v době delší než 6 měsíců. Pokud je chrup důkladně zkontrolován včetně nezbytných a mnohdy opomíjených rentgenových snímku každých 6 měsíců, je riziko nutné opravy zubního kazu výrazně sníženo. V případě nálezu počínajícího kazu menší velikosti mnohdy následně stačí neinvazivní metody jako úprava ústní hygieny ve spojení s lokální aplikací fluoridových přípravků. Po stránce časové, finanční i zdravotní je to bezpochyby „lepší“ řešení.

Váš Dolident

2016-01-31T21:12:55+00:00