Dentální  implantáty – kde se vzaly…

Možných důvodů vzniku mezery v zubním oblouku je mnoho.  Z nejčastějších příčin jmenujme prasknutí zubu nebo rozsáhlý, již neopravitelný, kaz.

Dentální implantáty – možné řešení náhrady chybějících zubů

Mohlo by se zdát, že se jedná o výdobytek moderní doby a že jejich historie sahá maximálně do 20. století. Opak je pravdou. První pokusy nahradit ztracený zub se datují již do období starověkého Egypta, tedy asi před 5500 lety.  Jiné naopak k civilizaci Mayů, kteří používali jako náhradu zubů mušle, či jejich části, vložené do zubního lůžka, které se následně vhojily a plnily žvýkací funkci namísto ztracených zubů.

Tohoto faktu využili novodobí vědci v čele s profesorem Branemarkem při snaze vyvinout materiál, který je tělo schopno přijmout za vlastní. Po několikaletém bádání představil jeho tým  v Torontu, roku 1982, studii o dentálních implantátech a materiálech, které  těmito vlastnostmi disponují. Klíčovou úlohu z materiálového hlediska zde hraje onen známý a v této době stále ještě nepostradatelný titan.  Titan je pro tělo inertní materiál, tedy náš imunitní systém ho nerozpozná a nesnaží se proti jeho přítomnosti v těle bojovat.

Od doby prvních implantátů již uplynulo mnoho let a mnoho faktů bylo doplněno, vyvíjel se hlavně tvar implantátu, ideální délka a šířka, množství závitů, povrchová úprava či spoj mezi samotným implantátem a korunkovou částí.  Tento vývoj nových „dokonalejších“  implantátů jistě jen tak neustane…

Váš Dolident

2017-03-18T22:29:42+00:00