Co znamená zkratka CBCT?

Co znamená zkratka CBCT?

Zkratka CBCT neboli celým názvem „cone beam computed tomography“ je zob­ra­zo­vací rent­ge­no­lo­gické vyšet­ření, které zachy­cuje zvo­lený objem tkání ve všech rovi­nách – tedy 3D – a umož­ňuje zís­kat pro­sto­rový pře­hled a tím pádem dokonalejší zhodnocení vyšetřovaného objektu.

ukázky snímků z CBCT rentgenu PAX-i3D Smart

CT vs. CBCT

Rozdíl oproti klasickému „nemocničnímu“ CT je ve zdroji záření a v detekci záření.

dolident-cbct-03Klasické CT využívá tzv. vějířovitý RTG paprsek, který je detekován na relativně úzký detektor. Vznikající obraz je skládán po jednotlivých vrstvách (řezech) v závislosti na velikosti snímané plochy a velikosti CT detektoru. Velikost snímané plochy je několikanásobně větší než velikost detektoru. Proto RTG paprsek klasického CT přístroje rotuje v tzv. spirálách okolo snímaného pacienta několikanásobně vícekrát pro pořízení 3D snímků v porovnání s CBCT.

CBCT rentgeny využívají tzv. kuželovitý RTG paprsek (CB = Cone Beam = kuželovitý paprsek), který je detekován na široký (čtvercový/obdélníkový) detektor. Velikost detektoru je vždy dostatečně velká pro pokrytí celé velikosti snímané plochy, díky čemuž stačí pouze jediná 360° rotace okolo pacienta pro požadovaný 3D rentgenový snímek.

dolident-cbct-02Díky této technologii disponují CBCT přístroje nespornou výhodou několikanásobně nižší radiační dávky (podle výrobců až 50x nižší), detailnější rozlišitelností snímků a rychlejšího vyšetření.

Své uplatnění nalezne bezesporu v endodoncii, tedy ošetření kořenových kanálků zubů – možnost přesného zhodnocení jejich průběhu a množství a tím pádem možnost následného kvalitnějšího ošetření, nebo v implantologii – zhodnocení množství a denzity(kvality) kosti, před zavedením kostního implantátu, a tím pádem precizní možnost volby velikosti Vašeho implantátu. Zapomenou nesmíme ani na možnost zhodnocení průběhu důležitých anatomických struktur před extrakcí zejména dolních třetích molárů – zubů moudrosti či v jiných specifických případech.

CBCT přístroj je tedy samozřejmě nedílnou součástí našeho přístrojového vybavení. Jedná se o přístroj nové generace s výjimečnou kvalitou snímku spojenou s nejnižší možnou dávkou záření.

Představení a vlastnosti přístroje CBCT v naší ordinaci – PaX- i3D Smart

 

Váš Dolident

2017-03-18T21:47:26+00:00