Zub se neprořezává, proč?

V některých případech se stává, že stálý zub na jedné straně zubního oblouku je již dlouho viditelný a na druhé máme stále pouze zub dočasný nebo mezeru, protože stálý zub se neprořezává. Důvodů může být hned několik. Jediným způsobem jakým lze zjistit o který se jedná, je zhotovení RTG.

Zub se neprořezává – proč a co je nutné učinit?

  1. Ageneze zubu – nezaložení zárodků zubu. V tomto případě konzultujeme stav s ortodontistou, který vzhledem ke skusovým poměrům v čelisti spolupracuje na výběru nejvhodnějšího řešení.
  2. Zub má nevhodnou pozici pro prořezání – nejčastěji se jedná o horní a dolní špičáky. Včasná diagnostika zlepšuje šanci zařazení zubu do zubního oblouku. Zde na léčbě obvykle spolupracuje ortodontista se stomatochirurgem.
  3. Nad zubem se nachází překážka prořezávání – může se jednat o zvazivovatělou tkáň po úrazu, skleněný sousední zub nebo např. nadpočetný zub. Všechny výše zmíněné překážky je nutné odstranit včas, aby mohlo dojít ke spontánnímu prořezání zubu.
  4. Zárodek zubu je poškozen – nejčastěji se jedná o horní řezáky, kdy dojde k poškození vlivem úrazu zubů dočasných. Jedinou terapií je extrakce zubu a jeho následná náhrada.

Pokud se Vašim dětem dlouho neprořezává jeden ze zubů, obraťte se na nás, rádi Vám zhotovíme veškerá nutná vyšetření.

Váš Doli:Dent

2017-03-17T23:25:03+00:00