Vývoj chrupu, jde nám to vše po pořádku?

V dětském životě jsou různé mety, na které se čeká s různým napětím a někdy i s obavami. První slova, první krůčky a bezesporu i první zoubek. Vývoj chrupu a s ním spojené prořezávání zubů je u většiny maminek spojeno s obavami. U některých dětí jsou tyto obavy oprávněné, neboť prořezávání zoubků snáší velmi špatně, může být spojeno s nespavostí, špatnou náladou dítěte, nechutenstvím a v některých případech s nemocí, která provází růst zoubků – „teethingem“, který se může projevovat krátkodobým průjmem a zvýšenou teplotou, důležité je nezaměňovat příznaky s příznaky nastupující virózy (teething má obvykle kratší a mírnější průběh).  V případě, že je tělesná teplota vyšší než 39°C a neklesá po podání léků proti horečce, či pokud trvá déle než 3 dny je nutné vyhledat lékařskou pomoc, nejedná se o teplotu související s prořezáváním zubů!

 

Vývoj chrupu – dočasného

Pro jednodušší orientaci, kdy můžeme očekávat prořezávaní jednotlivých zubů, uvádíme přehlednou tabulku. Nutno podotknout, že věk, kdy se zoubky prořezávají, je velmi individuální a  často se dědí v rodině. Není tedy nic neobvyklého, aby sousedova děvčata měla první zoubky již ve 4 měsících a Vašemu šampionovi se v roce teprve začal prořezávat první dolní řezák. Zeptejte se své maminky, jak tomu bylo u Vás 🙂

Střední řezáky 8. měsíc, nejdříve dolní
Postranní řezáky 12. měsíc, nejdříve horní (po horním středním řezáků)
První stolička („čtyřka“) 16. měsíc, nejdříve dolní
Špičák 20. měsíc, nejdříve dolní
Druhá stolička („pětka“) 24. měsíc, horní a dolní současně

 

Děti by měly mít prořezané všechny dočasné zuby do 30 měsíců věku. Rozdíl v prořezávaní stranově stejných dočasných zubů by neměl být větší než 3 měsíce.

 

Vývoj chrupu – stálého

Pro kompletní přehled uvádíme i schéma výměny zubů. I zde je značná variabilita a platí, že pokud se dítěti prořezávaly pozdě zuby dočasné, očekáváme i pozdější prořezávání zubů stálých a naopak.

První stále moláry 6. až 8. rok, dříve dolní
Střední řezáky 6. až 7. rok, dříve dolní
Postranní řezáky 7. až 9. rok, dříve dolní
První premoláry 9. až 11. rok
Špičáky 9. až 14. rok
Druhý premolár 11. až 14. rok (P2 někdy předbíhá špičák)
Druhé moláry 10. až 15. rok
Třetí moláry 17. až 30. rok (protože M3 prořezávají zpravidla až v době dospělosti, označují se jako „zuby moudrosti – dentes sapientiae“)

 

U prořezávání stálých zubů také sledujeme stranovou souměrnost, v tomto případě by neměl časový rozdíl přesáhnout 6 měsíců. Pokud nám jeden ze zubů neprořezává je nutné zjistit příčinu tohoto stavu. Více naleznete v článku Zub neroste, proč?

Vaš Doli:Dent

2017-03-17T22:46:00+00:00