Ošetření dětského pacienta

Ošetření dětského pacienta 2017-03-08T22:15:18+00:00

V naší ordinaci poskytujeme kompletní péči o dětského pacienta od vyšetření až po ošetření kořenových kanálků u dočasných zubů. U silně bojácných dětí je možné ošetření v premedikaci. Při první návštěvě dítěte dochází k seznámení s personálem ordinace, základnímu vyšetření zhotovení RTG snímků a stanovení léčebného plánu. V této návštěvě NIKDY neprovádíme žádné výkony, pouze dítě i rodiče seznámíme s tím, jak vše bude při příštích návštěvách probíhat.

Proč je důležité starat se i o dočasný chrup?

  1. V případě předčasné ztráty dočasného zubu, popř ponechání kazem destruovaného zubu dochází ke změně místa ostatních zubů v oblouku a může docházet k problémům s prořezáváním stálých nástupců. Ty pak prořezávají opožděně, mimo oblouk či nemusí prořezat vůbec. Toto zvyšuje riziko ortodontické léčby v budoucnu
  2. Ponechávání kazem destruovaných dočasných zubů vytváří nevhodné prostření pro prořezávání zubů stálých. V prvních dvou letech po prořezání zubu do úst je riziko vzniku zubního kazu nejvyšší
  3. Kazem destruované zuby vyvolávají zánět dásní a zápach z úst, pokud se jedná o přední zuby přidružuje se také estetické hledisko. Dítě může být díky takovému handicapu terčem posměchu ev. šikany