Vstupní vyšetření

Vstupní vyšetření 2017-03-08T22:15:18+00:00

Jedná se o první setkání s naším týmem. Během této schůzky Vám lékař provede všechna nutná vyšetření včetně dentálního RTG, zaznamená stav chrupu, sliznic a okolních tkání. Seznámí Vás s možnostmi terapie a jejich časovou náročností. V případě rozsáhlejších a komplikovanějších rekonstrukcí následuje vždy ještě druhá konzultace, neboť vše je potřeba důkladně naplánovat.

Cenový a časový plán terapie je Vám zaslán e-mailem, popř. předán na druhé konzultaci.