Záchovná stomatologie

Záchovná stomatologie 2017-03-08T22:15:18+00:00

Snahou záchovné stomatologie je zachovat vlastní, intaktní zuby (bez kazu), co možná nejdéle, protože nejlepší zubní výplň a nejlepší implantát je vlastní zdravý zub. Jak je zmíněno, součástí či podoborem záchovné stomatologie je tedy preventivní stomatologie a dentální hygiena.

Stále největší část tohoto oboru ovšem zaujímá korekce již vzniklých defektů, tj zhotovování výplní z různých materiálů. Výběr materiálů a pracovních postupů by měl být vždy v rukou zkušeného lékaře podle rozsahu a lokalizace defektu.

Zubní kaz má několik v sebe přecházejících stádií:

 1. Počínající zubní kaz
  Jedná se o drobnou kazivou plošku, kterou je možno vyléčit nastavením správné ústní hygieny a úpravou stravovacích návyků
 2. Postupující zubní kaz
  Vytváří se postupným zvětšováním drobné kazivé plošky a nedodržováním nastavených doporučení, v tomto případě je již nutné zhotovit výplň
 3. Zubní kaz zasahující do blízkosti zubního nervu
  Toto postižení vzniká pokud kar. léze není včas diagnostikována a výplň není včas zhotovena. Způsob ošetření v tomto případě záleží na celkovém stavu pacienta.
 4. Zubní kaz zasahující zubní nerv
  Tento stav je již obvykle doprovázen velmi intenzivní bolestí zubu eventuálně i celé čelisti. Je nutné ho řešit odstraněním zaníceného nervu a následným uzavřením prostoru po tomto výkonu vzniklém. Dokonalé uzavření prostoru není v současné době možné bez základních pomůcek – operační mikroskop, apexlokátor (slouží k přesnému určení délky kořene zubu) a motor pro strojové opracování kořenových kanálků. Pouze přesné dodržení pracovních postupů a správná volba materiálů může vést k záchraně takto postiženého zubu.

Typy materiálů:

jedná se o nejstarší výplňový materiál používaný již více než 150 let. Výhodou tohoto materiálu je vysoká pevnost a odolnost. Pro zhotovení AMG výplně není bezpodmínečně nutné udržení suchého pracovního pole. Jeho nevýhodou je naopak nutnost upravit kavitu, tak aby měla výplň mechanickou retenci a neuvolnila se, s tím souvisí i nutnost odstranit zdravé části zubu. Další nevýhodou je úzká indikační šíře, tedy výběr zubů pro které je tento materiál vhodný, pokud se toto nerespektuje dochází k nezvratnému poškození takto ošetřených zubů, jež nezřídka skončí nucenou extrakcí zubu. A poslední nevýhodou je samozřejmě estetické hledisko.
Tento materiál je nejméně mechanicky odolný ze všech tří zmíněných materiálů, jeho nespornou výhodou je uvolňovaní fluoridů a tedy částečné preventivní působení proti bakteriím způsobujícím zubní kaz. Udržení absolutně suchého pole u zhotovení této výplně také není podmínkou, což je tedy výhodou. Další výhodou je chemická vazba k zubovině.

Tento druh výplně vzhledem k jejím vlastnostem využíváme hlavně jako dlouhodobě provizorní.

Jedná se o materiál, který je ve všech ohledech nejpodobnější vlastnímu zubu, tedy jak v pevnosti, ohybu i optických vlastnostech. Pro zhotovení kvalitní fotokompozitní výplně je bezpodmínečně nutné udržení suchého pracovního pole, nejlépe pomocí kofferdamu(gumová blána), a dostatek času. Tento druh výplně je spojen se zubem tzv. mikromechanickou vazbou (nejedná se tedy o pravou chemickou vazbu, ale lze si ji takto představit), tento druh vazby je zatím suverénně nejsilnějším druhem vazby, který máme ve stomatologii k dispozici. Díky výše zmíněným vlastnostem není nutné zbytečné odstraňovaní zdravých zubních tkání k zajištění stability výplně a jsou taktéž možné i rozsáhlejší rekonstrukce korunkové části zubu, bez zvýšeného rizika následné fraktury zubu.

Kompozitní výplň se zhotovuje vrstvením malých částí materiálu a jejich vytvrzovaním pomocí UV světla, díky technice vrstvení a volbě různých odstínů barev, průsvitností a pigmentů jsme schopni dosáhnout na první pohled nerozeznatelné výplně od okolí zubu. Na našem trhu je v současnosti nepřeberné množství kompozitních materiálů různé kvality, která koresponduje s cenou. Na našem pracovišti naleznete jedině kompozita německého nebo švýcarského výrobce. Tedy ty s absolutně nejvyšší kvalitou.